Druk flexo

Druk fleksograficzny to technologia druku z wykorzystaniem elasty- cznych form drukowych, najczęściej wykonanych z polimeru, ewentualnie z gumy.